Gå til innhold

Hvordan abonnere

Vennligst benytt bestillingsskjema for å tegne et abonnement.
 
Abonnementspriser 2018:
Kr 300,- for 4 numre per år i Norge og Norden.
 
Dersom du ønsker å bestille tidligere årganger eller andre publikasjoner fra SEPREP vennligst ta kontakt med sekretariatet v/ Wenche Løyning, tlf. 23 25 60 50 eller send en e-post til wenche.loyning@seprep.no
 
Dialog 2 2004 Intet om oss uten oss – brukerdeltakelse i styrer og utvalg innen psykisk helse kan lastes ned her.