Gå til innhold

Innholdsfortegnelse Dialog

15. desember 2017

Dialog nr 4

Kjære lesere!

«Vi trenger kjærlighet» er et utvetydig budskap fra ungdommene i Forandringsfabrikken. Disse ungdommene har dyrekjøpte erfaringer fra skole, barnevern og psykisk helsevern. Gjennom 10 år...

15. september 2017

Dialog nr 3

Kjære lesere!

Jeg må starte med å beklage en feil i forrige nummer. Innsideomslaget på nr. 2 ble byttet om i trykken, og det førte til at Audun Pedersen ikke ble kreditert for sitt forsidebilde....

15. juni 2017

Dialog nr 2

Kjære lesere!

Velkommen til et allsidig juninummer. Takket være bidragsytere fra fjern og nær finner dere tekster fra ulike ståsteder og med forskjellig tematikk. Vi er skeptiske til å la tekster...

15. mars 2017

Dialog nr 1

Kjære lesere!

Først litt nytt fra utdanningsfronten: Det er gledelig å kunne melde at vi er godt i gang med et nytt psykoterapiprogram, UPP Ung. Mange av dere kjenner til, og er sogar blant de ca. 200...

15. desember 2016

Dialog nr 4

Kjære lesere!

Velkommen til et ganske variert Dialognummer, som vi håper kan være til glede og inspirasjon inn i jule-høytiden. Vi starter med å reklamere for den nye boka om miljøterapi fra Hertervig...

15. september 2016

Dialog nr 3

Kjære lesere!

Velkommen til høstnummeret. Denne gangen har to av bidragsyterne våre brukt Paulo Freire (1921 – 1997) som inspirator og referanse, og jeg forstår hvorfor. Han er en av mine helter også....

15. juni 2016

Dialog nr 2

Kjære lesere!

Vi lever på en stjerne, minner Hannah Ryggen oss om. Hun var en stor kunstner og humanist, og vevde urett og nød som hun så og opplevde, inn i teppene sine. Utstillingen Verden i veven...

15. mars 2016

Dialog nr 1

Kjære lesere!

I skrivende stund er det 8. mars, og vi ferdigstiller Dialog nr. 1 som vi håper står i stil med kvinnedagen når det gjelder engasjement, mangfold og budskap om lik fordeling av makt og...

15. desember 2015

Dialog nr 4

Redaksjonelt
av Anne Ek

Daglig leder og styreleder har ordet
av Gunnar Brox Haugen og Ole-Bjørn Kolbjørnsrud

Standardiserte pakkeforløp: Gavepakker eller behandling på samlebånd?
av Marit Selnes

Dikt 
...

15. september 2015

Dialog nr 3

Redaksjonelt
av Anne Ek

Fra ulike synsvinkler til felles forståelse ved psykoser
av Leif Jonny Mandelid

Hva er’e vi driver med? - om RoP-lidelser, samfunnet og hjelpeapparatet 
av Vidar Bjørn 

Et liv...

15. juni 2015

Dialog nr 2

Redaksjonelt
av Anne Ek

Hva er’e vi driver med? - om RoP-lidelser, samfunnet og hjelpeapparatet 
av Vidar Bjørn 

Inntrykk fra ISPS New York 2015
av Christine Rosenqvist, Olav Løkvik og Anne Ek

Skam,...

19. mars 2015

Dialog nr 1

Redaksjonelt
av Anne Ek

Moderne psykoseforståelse og konsekvenser for struktur og innhold i tjenestetilbudet
av Jan Olav Johannessen og Inge Joa

Det er de små tingene som teller
av Larry Davidson og...