Informasjon om UPP

To års utdanningstilbud til individualterapeuter i

kommunene og spesialisthelsetjenesten

 

v/ undervisningsleder Leif Jonny Mandelid

Starvhusgt. 2 A

5014 Bergen

Tlf.: 55 56 00 10 mandag/onsdag/torsdag

Mobil: 404 03 522

E-post: leif.jonny.mandelid@seprep.no

 

AKTUELLE SEMINARER 

 

UPP Ung Oslo høsten 2016 – våren 2018

UPP Kristiansand høsten 2017 – våren 2019

 

Vi starter også gjerne seminar andre steder, dersom det er tilstrekkelig lokal interesse. I Stavanger/Jæren  og Hamar har vi interesserte søkere, men det er fremdeles ledige plasser. Interesserte gjør lurt i å henvende seg til undervisningsleder for informasjon, og eventuelt søke, slik at vi får oversikt over interessen.

 

Interesserte bør søke snarest. Kvalifiserte kandidater blir tilbudt plass i den rekkefølge søknadene løper inn.

 

Detaljert info finner du her

 

Mange pasienter med psykose både ønsker og evner individuell samtaleterapi.

 

Person og relasjon er grunnpilarer i utvikling av identitet og sosial kompetanse.

 

SEPREP Utdanning i psykoterapi ved psykoser gjør deg bedre egnet til å møte slike behov hos pasienten på en bevisst og systematisk måte.